Publicerad i Programmering, Skapa musik

Skapa musik

I läroplanen för grundsärskolan ämnesområdet estetisk verksamhet står att läsa att Digitala verktyg för ljud- och musikskapande samt bildframställning. Rollspel, dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
Vi skapar musik på datorn på lärplattorna, musik som vi sedan använder när vi ska göra dansprogrammering.

Vi använder radioapan för att skapa musik. Den är bra och enkel för eleverna att använda sig utav.

Vi skapar även musik i Soundtrap. Här är en låt som vi har gjort: Test

Programmet kostar men det går att få en test månad gratis.

I appen Paint music skapar vi musik genom att dra med fingret på iPadens yta från det instrument som vi valt. Vi lägger till flera instrument vartefter och på så sätt bygger vi olika musikstycken.