Publicerad i Okategoriserade

Tpack in situ

Tpack in situ är en didaktisk design som kommer att förnyas under arbetsprocessen och den bygger på hur teknik , pedagogik och innehåll kan samspela  i specifika sammanhang .

Den första Tpack in situ gjordes 20191201.

Den andra Tpack in situ gjordes 20191206

Under arbetsprocessen med att skapa animerad film har vi kommit fram till nya infallsvinklar och den didaktiska designen har förändras under den senaste veckan. Nr 6 vilka kursmål vi arbetar mot har ändrats och att vi arbetar mer värdeskapande utifrån elevernas önskemål att ha filmvisning när vi är klara med filmen.

Lektion 1.

Vi repeterar sagan tillsammans genom att turas om att spela upp den på de broar som eleverna har byggt (tala och samtal i olika sammanhang, förstå och reflektera över olika texter Lgrs11. Vi hjälps åt och berättar sagan tillsammans, pedagogik)

Eleverna får skriva/rita sagan i olika sekvensbilder så att de har ett underlag när de ska spela in sagan (skriva texter för olika syften, bearbeta innehållet i litteratur Lgrs11). Tillsammans plockar vi ut betydelsebärande information: Vilken information behöver jag till filmen? Finns det någon del av sagan som vi kan hoppa över (pedagogik).

Lektion 2.

Eleverna spelar in sagan med appen stop motion genom att fota flera sekvenser. Till sin hjälp har de sin tolkning av sagan som de ritade och skrev ner förra lektionen. 

När sagan är inspelad sätter vi ljud till berättelsen och de får då berätta sagan. (bearbeta innehållet i litteratur, tala och samtal i olika sammanhang, läsa och förstå olika texter, skriva texter för en mottagare Lgrs11).

Vi anpassar den hjälp eleverna behöver i filminspelningen efter elevernas olika förmågor men utmanar dem också att prova för att de ska utvecklas och ta ett steg till i sitt kunnande (pedagogik).

Lektion 4. Vi redovisar varandras sagor för  och har kamratrespons. Vi gör QR-koder av sagorna och en utställning utav filmerna och de kulisser som eleverna har gjort (bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater. Skriva texter för olika mottagare Lgrs 11

Lektion 5. Vi gör i ordning vår utställning.

Publicerad i Okategoriserade

Digitalisering Lgrs11

Digitalisering och IKT  utifrån Grundsärskolans läroplan

Kap 1 Värdegrunden Övergripande mål och riktlinjer

Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet, med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Övergripande mål och riktlinjer

I arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

Kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning,

Skapande, kommunikation och lärande.

Kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.

Får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling.

Ämnesområden

Estetisk verksamhet

Fotografering och filmande. Digitala verktyg för ljud- och musikskapande samt bildframställning. Rollspel, dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse. Presentationer, framträdanden och redovisningar, såväl med som utan digitala verktyg. Bildhantering, såväl med som utan digitala verktyg.  Arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Kommunikation

Genom undervisningen ska eleverna möta och uppleva såväl digitala som andra former av kommunikation, till exempel bilder, litteratur, film, teater, drama och rörelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förståelse för omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna stimuleras att utveckla kunskaper om hur man söker information i olika källor och hur digitala verktyg för kommunikation kan användas. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar för ökad självständighet. Handstil och att skriva med digitala verktyg. Möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier. Informationssökning. Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg. Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på internet.

Vardagsaktiviteter

Kunskaper om hem och samhälle ger människor förutsättningar att orientera sig i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld och ta ansvar för sitt handlande.

Verklighetsuppfattning

Matematik är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. I vår tid med den ökande digitaliseringen ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardagslivet. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att använda digitala verktyg och utveckla kunskaper om programmering. Hur datorer används och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangentbord, skärm och hårddisk. Några vardagliga föremål som styrs av datorer och program. Hur programmering används för att styra föremål, till exempel för rörelse. Redskap, teknisk utrustning och digitala verktyg i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Eleverna har arbetat i ordbehandlingsverktyget Inprint och i Solentro. De har använt lärplattorna och fotograferat och varit med att lägga in bilderna och redigerat vissa bilder i bildhanteringsverktyget i windows 10. Detta utifrån målet: Eleverna 

Publicerad i Bilarna Bruzzo, Okategoriserade

Fältstudie

Fältstudien resulterade i en filmvisning på skolan för ca 50 elever och personal. Förutom den animerade filmen gjorde eleverna biobiljetter, numrerade platser, popcornstrutar och hattar till de som arbetade på bion. Arbetet blev mycket lyckat och går att ta del utav här.

Eleverna gör egna stop motion filmer

Filmen om bilarna Bruzzo inspirerade eleverna att fortsätta att arbeta med film. De fick i uppgift att skriva en egen berättelse om ett djur. De valde först vilket djur sagan skulle handla om och sedan skrev de ner handlingen i storyboards.

Elevernas filmer.

Filmskola

Vi bjöd in fem klasser till vår bio om bilarna Bruzzo. Några av klasserna ville så gärna lära sig mer om att skapa film. Vi bjöd därför in till en filmskola som eleverna ansvarade för. De fick visa hur appen stop motion fungerar och hur man animerar genom att flytta de olika figurerna små små steg mellan korttagningarna. Vi berättade också om att nybörjar fel man ofta gör är att ta för få bilder, till en film på ca fem minuter krävs ca 1000 bilder. Så det gäller att ha tålamod 🙂

Att ha filmskola var roligt. Eleverna var överens, är någon fler intresserad av Ljustaelevernas filmskola så är det bara att höra av sig:)

Vad är en fältstudie? (tillbakablick)

Det är lite stressigt just nu med första advent och jultider och allt vad det innebär. Att vi i klassen därtill ska göra en fältstudie omkring digitalisering gör att vi kommer att få vara supereffektiva. Men om arbetet är givande och motiverande, vilket både julstök och digitalt arbete är så brukar det mesta hinnas med. Vad är en fältstudie då? Fältstudien är en uppgift/ läxa som fröken har fått då hon går en kurs på Mittuniversitet och vad det kommer att handla om ska ni snart få veta 🙂 .

Läroplanen

Vad säger då grundsärskolans läroplan om kring digitalisering? Jag har inventerat och gjort en sammanställning om det som skrivs i Lgrs11, det finns att ta del utav här: Lgrs11 och digitalisering

Digitalisering är….. vad enligt eleverna?

Vilka tankar har då eleverna omkring begreppet digitalisering? Vi gjorde en brainstom på det digitala verktyget Lino som är en digital anslagstavla. Här är resultatet:

Elevernas tankar omkring digitalisering.

Det viktigaste på brainstormingen tycker vi i klassen är:

  • Videosamtal
  • Mattespel
  • Göra film

Vi fick många exempel på saker på vår anslagstavla. Saker är nog det vi oftast tänker på när vi tänker på digitalisering men sedan finns två begrepp till att tänka på och det är sätten vi använder sakerna på och hur det på verkar samhället. Mer att läsa om detta finns i Lilla digitaliseringsboken skriven av Katarina L Gidlund för den som är intresserad.

Saker sätt och samhälle

Vi funderar vidare tillsammans omkring hur vi använder tre av sakerna som kom upp på vår digitala anslagstavla. Hur använder vi självkörande bilar och hur kommer de att användas i framtiden? Ipad och telefonen, varför valde de ut den att titta närmare på och till sist kylskåpet.

Digitaliseras eller digitalisera?

Vi har under hösten gestaltat och berättar sagan om bilarna Bruzzo. Vi berättade först sagan om Bockarna Bruse men övergick ganska snart till att byta ut bockarna till bilar. Arbetet har fortsatt med att vi har byggt kulisser till sagan. Kulisserna är snart färdiga och utifrån elevernas tankar om att det digitala verktyg som de uppskattar och vill arbeta mer med är filmskapande så kommer bilarna Bruzo bli animerad film.

Genom att eleverna själva skapar digitala berättelser får de en förståelse för hur de kan vara med och digitalisera och möjligheten att nå ut med olika budskap genom filmskapande.

En elev uttryckte det att se på film = vi tittar och att göra film = vi gör något. Precis så! Det är skillnaden på att digitaliseras och digitalisera 🙂

Syfte

Vi kopplar filmskapandet till ämnet svenska.

Syftet: med att eleverna ska redovisa sina  berättelser med animerad film är att i ämnet svenska (lgrs11) ska eleverna utveckla sin förmåga att: •tala och samtala i olika sammanhang, •läsa, förstå och reflektera över olika texter, •skriva texter för olika syften och mottagare, •bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier

Tpack in situ

Planeringen av fältstudien görs i en didaktisk design som heter Tpack in situ.

Planeringen av att skapa animerad film finns här: Tpack in situ

Om film inspelningen

 Vi har gjort bildrutor som vi använder oss av i filminspelningen. Vi filmar en ruta i taget och sedan sätter vi ihop alla sekvenserna till en film. Alla elever gör bildrutor och sedan får eleverna filma några av filmrutorna, vi hjälps alltså åt och gör en film tillsammans. Detta eftersom det sagan är relativt lång och det blir ca 1000 bilder sammanlagt. Det skulle ta för lång tid att göra och redigera filmerna om alla skulle göra varsin. Varje elev arbetar med själva filminspelningen ca 45 min till filmen. Men då har vi övat handlingen innan genom att eleverna i par turas om att berätta och filma handlingen. En elev filmar och den andra berättar och sedan tittar vi på den tillsammans. Detta brukar vara ett uppskattat moment och alla lär sig på så sätt handlingen utantill.

Bildrutor till stopmotion filmen om bilarna Bruzzo.

Green screen

När vi tar bilderna använder vi lärplattorna och appen Stop motion. Vi använder de kulisser som eleverna har byggt, det är vägar, bron, en mack etc. Till bakgrund har vi ett grönt tyg, detta eftersom vi ska redigera filmen i appen green screen by do ink. Genom att ta bilder mot en grön bakgrund kan vi välja vilken bakgrund vi vill sedan när vi redigerar filmen. I appen green screen by do ink läggs två bilder eller filmer intill varandra, den filmen som vi har gjort plus valfri film bild som vi hämtar från Pixabay där bilderna har Creative Commons-licens.

Traktorn under bron är målad brun eftersom den ska vara smutsig.

Elevutvärdering.

DET BLEV EN BRA SAGA DET SÅG UT SOM ATT BILARNA RÖR SIG. DET ÄR FLERA SOM VILL SE FILMEN DET ÄR ROLIGT. JAG VILL ATT VI HAR EN FILMVISNING NÄR FILMEN ÄR KLAR. VI GÖR BIOBILJETTER OCH GER TILL ANDRA KLASSER.

OSCAR

Filmen är klar och på fredag 31 januari ska vi ha premiär.

Publicerad i Okategoriserade

QR-koder

Vi använder QR-koder tillexempel när vi har spelat in en film och vill att det ska gå lätt att komma åt filmen. Vi kan då sätta upp QR-koderna i klassrummet så att den som vill kan titta på filmerna.

Vi har gjort en julkalender med QR-koder och vi sparar ner bra filmklipp från youtube med sagor och sånger på QR-koder. Vi gör också ganska ofta frågeslingor med QR-koder och till halloween hade vi filmer med spöken som gav ledtrådar om vart nästa film med ett nytt spöke skulle finnas. Det vblev en halloweenbana med spöken runt skola.

Fler spökfilmer från QR-kod slingan finns här.

Vi brukar skapa våra QR-koder här: Skapa QR.kod

Publicerad i Okategoriserade

Program till smartboarden/datorn

Här finns program på datorn som eleverna kan använda för att träna på att skriva, läsa, räkna, talsyntes etc.

I write reader går det att skapa egna böcker. Har du ett G Suite konto så logga in via classroom.

Blandade uppgifter på Skolplus.

( licens).

Skoltavlan finns färdiga uppgifter och möjlighet att skapa egna.

( licens).

I nomp finns uppgifter som tränar talraden, klockan och matematiska uträkningar.

Ett mattespel där du ska räkna pengar, 7 – 9 år.Penningborg.

Träna klockan på Elevspel och påmathsframe.

Naturprogram Webb TV

För att skapa musik logga in på radioapan.

Sagor, bildstöd och mycket annat finns på Barnbibblan.

Memory med färger, former, siffror och bilder.

Träna matematik på Digipuzzel.

På papunet http://papunet.net/spel    finns en mängd olika spel som domino, klockan, pussel etc.

Sveriges radio har memory spel etc.

För att skapa och arbeta med bildstöd använder vi Inprint 3, Symwriter 2, Widget online och Widget writer.

( licens).

Talsyntes för att läsa upp text, i dokument och webbsidor. Läs mer om programmet hos Svensk Talteknologi .

(kräver licens