Publicerad i Djur, Kommunikationskarta, Naturkunskap

VAD GÖR DJUREN?

Vi arbetar med att lära oss mer om djur och deras levnadssätt. I Kursplanen för grundsärskolan och ämnesområdet verklighetsuppfattning står det att 
Undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem. 

Efter att ha arbetat med att lära oss mer om djur går vi en: frågeslinga med qr-koder vilda djur

I skogen lever många olika växter och djur. För att få veta lite mer om vad djuren äter, hur gamla de blir och vad de gör under olika årstider kan du välja ett av djuren i kommunikationskartan här.

VILDA DJUR I SKOGEN

    Skärmavbild 2018-09-16 kl. 09.00.00    Skärmavbild 2018-09-16 kl. 09.00.14
    Skärmavbild 2018-09-16 kl. 09.00.27  Skärmavbild 2018-09-16 kl. 09.00.08

        Skärmavbild 2018-09-16 kl. 09.00.20    Skärmavbild 2018-09-16 kl. 09.00.34

  

SMÅKRYP

POW
HJER
KLF