Publicerad i Högtider, Jul

Berättelsen om Jesus födelse

 

Jul är en kristen högtid som firas till minne av  att Jesus föddes. [5][6] Många tusen, ja miljarder människor världen över firar jul den 24 och 25 december. Högtiden förbereds genom firandet av advent och firas från Jesus födelse på julnatten fram till trettondag jul, då de tre vise männen ska ha kommit fram till  Bethlemhem.

Hur man firar jul skiljer sig åt mellan olika länder men  många firar idag jul med få, eller inga, religiösa inslag.

Vi har klippt ut bilder och haft i uppgift att klistra dem under rätt text. Bilderna finns här:

Bilder om Jesus födelse